Hypotheek voor de startende ondernemer

Hoe werkt dat?

Hypotheek voor een startende ondernemer

Als u in 2023 nog geen drie volledige boekjaren als ondernemer werkt, wordt u gezien als startende ondernemer. Voorheen moest u drie volledige boekjaren aan gecontroleerde jaarcijfers laten zien om in aanmerking te komen voor een hypotheek. Maar dit is als startende ondernemer uiteraard niet mogelijk. Inmiddels is het mogelijk om als startende ondernemer een hypotheek aan te vragen. We leggen het graag uit.

Voorwaarden startende ondernemers

Een hypotheek afsluiten als startende ondernemer is niet onmogelijk. Maar doordat u geen vast inkomen heeft, lopen hypotheekverstrekkers meer risico. Om de onzekerheid over het betalen van de hypotheek weg te nemen, stellen ze strengere voorwaarden.

De meeste geldverstrekkers stellen voor ondernemers de eis dat zij minimaal drie jaar aan jaarcijfers moeten overleggen om in aanmerking te komen voor een hypotheek. Sommige geldverstrekkers kennen een soepeler beleid: vaak geldt als minimale eis dat u minimaal twaalf maanden ondernemer moet zijn.

Het percentage van uw inkomen dat u mag gebruiken voor het berekenen van de maximale hypotheek verschilt per hypotheekverstrekker. Voor ondernemers die 1 of 2 jaar ondernemer zijn is dat vaak 75%, bij 2-3 jaar 90% en vanaf 3 jaar 100%.

Onze hypotheekexperts vertellen u hier graag meer over.
 

Hypotheek met NHG

Startende ondernemers kunnen dankzij een speciale regeling een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten. U moet wel minimaal twaalf maanden ondernemer zijn en er wordt naar het gemiddelde inkomen in de afgelopen drie jaar gekeken. Ook inkomen dat eerder uit een loondienstverband komt, wordt dan in de berekening meegenomen.
 

Goed om te weten | startende ondernemer

  • De Inkomensverklaring ondernemer is bedoeld om een inkomen vast te stellen voor de hypotheekaanvraag. Het inkomen in de inkomensverklaring is niet hetzelfde als het inkomen wat u uzelf toekent uit uw onderneming. Bij de toets wordt gekeken welk maximaal inkomen u voor priv├ędoeleinden jaarlijks verantwoord kan onttrekken uit de onderneming, zonder dat de continu├»teit van de onderneming in gevaar komt.
  • Het is belangrijk om de cijfers van uw bedrijf compleet te krijgen voordat u aan de hypotheekaanvraag begint. Het belangrijkste cijfer is de winst van uw eigen bedrijf. Omdat het inkomen van een ondernemer wisselt, wordt er bij een hypotheekaanvraag gekeken naar uw gemiddelde inkomen over de afgelopen drie ondernemingsjaren. Als u minder dan drie jaar zelfstandig ondernemer bent, kan de bank uw gemiddelde inkomen berekenen door te kijken naar de inkomsten uit loondienst van de afgelopen jaren.
  • Voor het berekenen van uw hypotheek wordt gekeken naar de fiscale winst van uw bedrijf. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de solvabiliteit en de liquiditeit.
  • Voor veel startende ondernemers geldt dat het inkomen de eerste jaren stijgt. Omdat de meeste geldverstrekkers het toetsingsinkomen berekenen door het gemiddelde te nemen van het inkomen van de afgelopen drie jaar, kan het verstandig zijn om nog even te wachten met het kopen van een woning.
  • Heeft uw partner in 2023 een goed en stabiel inkomen, dan is het afsluiten van een hypotheek voor u als startende ondernemer gemakkelijker.
hypotheekadviseur ondernemers

hypotheekadviseur ondernemers

Niels Vrinten

Vaak is er als ondernemer meer mogelijk dan u denkt. U moet er als zelfstandig ondernemer wel rekening mee houden dat uw financiële situatie wordt gecheckt bij een hypotheekaanvraag.