Schenken eigen woning

Belastingvrij schenken verandert in 2023!

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning

Als ouder kunt u een eenmalige belastingvrije schenking doen aan uw kind voor de aankoop of verbetering van een woning. In 2022 is deze schenkingsvrijstelling eigen woning eenmalig € 106.671. De hoge schenkingsvrijstelling biedt veel voordelen: geen schenkbelasting nu én in de toekomst minder erfbelasting. En uw (klein)kind of neefje  kan met de schenking makkelijker een woning kopen.

De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 27.231. En deze vrijstelling wordt per 1 januari 2024 helemaal afgeschaft. Overweegt u om uw kind financieel te helpen met de aankoop of verbouwing van de woning? Dan is het slim om in 2022 in actie te komen.
 

Goed om te weten | Schenkingsvrijstelling

• U kunt tot 31 december 2022 nog gebruik maken van de eenmalige schenkingsvrijstelling van € 106.671,-. Als u meerdere kinderen heeft kunt u die schenking meerdere keren doen, namelijk één keer aan ieder kind.

• U hoeft niet naar de notaris. Het is wel belangrijk de schenking goed vast te leggen in een schenkingsovereenkomst. Dat kan een akte van de notaris zijn. Maar dat hoeft niet. U kunt ook een voorbeeldovereenkomst gebruiken van bijvoorbeeld de Consumentenbond.

• De vrijstelling geldt per schenker en niet per ontvanger. Dit betekent dat de ontvanger van meerdere personen de schenking mag ontvangen. Belangrijk is dat fiscale partners wel als één persoon worden beschouwd, zowel bij de schenker als bij de ontvanger. Het is niet mogelijk dat zowel een vader als een moeder ieder aan hun kind en de partner schenken.

• De ontvanger mag het geld nu al ontvangen, maar hoeft het geld uiterlijk in 2024 te gebruiken voor de eigen woning. Dus ook als er nu nog geen woning is, kunt u de schenking doen in 2022.

• Als het kind ouder is dan 40 jaar, maar een partner heeft die onder de leeftijdsgrens zit, komt het kind alsnog voor de belastingvrije schenking in aanmerking.

• Als ondernemer kunt u geen belastingvrije schenking doen vanuit een BV.

• De schenkingsvrijstelling eigen woning geldt zowel voor een schenking van een ouder aan kind, alsook voor een schenking aan een derde. U kunt uw zoon, dochter, maar bijvoorbeeld ook uw neefje of pleegkind een schenking doen. De vrijstelling is telkens van toepassing en kent geen familie-eis.
 

Waar mag de schenking aan besteed worden?

In principe voor de aankoop en verbetering van een woning. Met de schenking mogen geen andere dingen worden betaald. Dit betekent dat de schenking gebruikt kan worden voor:

• De aankoop van de woning
• Een verbouwing, zoals een nieuwe keuken of aanbouw
• Het aflossen van de hypotheek of restschuld op de huidige of een vorige woning 
• Het kwijtschelden van een lening die u als ouder eerder aan het kind heeft verstrekt voor de eigen woning
• Verduurzamen van de woning (bijvoorbeeld: gasloos wonen, zonnepanelen installeren of het nemen van isolatiemaatregelen)
• Het afkopen van erfpacht
 

Wat zijn de voorwaarden voor belastingvrij schenken voor de eigen woning?

  • Het kind is tussen de 18 en 40 jaar oud. Wanneer het kind ouder is dan 40 jaar, maar wel een partner heeft die onder die leeftijdsgrens zit, dan komt het kind alsnog voor de belastingvrije schenking in aanmerking.
  • Het kind gebruikt de schenking voor de aankoop, verbetering of verbouwing van een woning. Belangrijk is dat het kind dit bedrag in 2022, 2023 en/of 2024 in zijn geheel besteed aan de eigen woning. 
  • Het gaat om een huis waarin het kind zelf gaat wonen en officieel staat ingeschreven.
  • De ontvanger moet schriftelijk bewijzen dat de schenking voor de eigen woning is gebruikt en moet de schenking opgeven bij de Belastingdienst.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw kind te helpen met de hypotheek of de aankoop van een woning? Maak een afspraak met een van onze hypotheekexperts.

Maak een afspraak